Staré Jezero

Třeboň fishponds

RS02.08
Localisation: 48.977882N 14.890498E
Area: 128.071 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 442 - 447 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s litorálními porosty přecházejícími do minerotrofního rašeliniště ve výtopě, s mozaikou cenných společenstev sv. Caricion lasiocarpae, Sphagno-Caricion canescentis, Sphagno-Utricularion. Hnízdiště vodních ptáků, na rašeliništi unikátní rostlinná společenstva. Část rybníka byla v minulosti vyhrnuta, materiál uložen ve formě nízkých ostrůvků – v současnosti krajinotvorný prvek.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.178 ha 3.26 2.19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.595 ha 3.59 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 82.540 ha 64.45 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.116 ha 0.09 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.560 ha 2 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.195 ha 0.15 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.452 ha 3.48 2.7

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum platyphyllum rašeliník širolistý -- HD V Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2010
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Mechorosty Hamatocaulis vernicosus srpnatka fermežová -- HD II Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Drepanocladus polygamus srpnatka mnohosnubná -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 45 - 60 of 78 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.