Novozámecký rybník

Novozámecký and Břehyňský fishponds

RS03.01
Localisation: 50.620683N 14.56279E
Area: 365.010 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 252 - 284 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 77.507 ha 21.23 1.31
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.489 ha 1.5 2.11
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.503 ha 0.41 2.5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.959 ha 0.54 2.5
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 8.098 ha 2.22 3.6
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 85.384 ha 23.39 1.3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.964 ha 0.54 2.02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11.339 ha 3.11 1.77
L1 Mokřadní olšiny -- -- 39.854 ha 10.92 1.72
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.096 ha 1.4 2.19
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.109 ha 0.03 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.114 ha 0.03 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.513 ha 0.41 3.98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.486 ha 1.78 2.6
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.631 ha 0.17 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2016
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Měkkýši Cochlicopa nitens oblovka velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Měkkýši Pisidium pseudosphaerium hrachovka okružankovitá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Vertigo moulinsiana vrkoč bažinný -- HD II Ohrožený (EN) -- 2020
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2014
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 258 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.