Novozámecký rybník

Novozámecký and Břehyňský fishponds

RS03.01
Localisation: 50.620683N 14.56279E
Area: 365.010 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 252 - 284 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.489 ha 1.5 2.11
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.486 ha 1.78 2.6
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 8.098 ha 2.22 3.6
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11.339 ha 3.11 1.77
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 16.587 ha 4.54 1.93
L1 Mokřadní olšiny -- -- 39.854 ha 10.92 1.72
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 59.166 ha 16.21 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 77.507 ha 21.23 1.31
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 85.384 ha 23.39 1.3
First 1 2 Showing: 15 - 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Spiraea sp. -- -- -- -- WL 2015
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Longitarsus niger -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pseudanostirus globicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Brouci Auletobius sanguisorbae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 258 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.