Novozámecký rybník

Novozámecký and Břehyňský fishponds

RS03.01
Localisation: 50.620683N 14.56279E
Area: 365.010 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 252 - 284 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.096 ha 1.4 2.19
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 8.098 ha 2.22 3.6
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.024 ha 0.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.964 ha 0.54 2.02
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.087 ha 0.02 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.347 ha 0.1 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 11.339 ha 3.11 1.77
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.877 ha 0.24 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.109 ha 0.03 2
First 1 2 Showing: 15 - 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Vertigo moulinsiana vrkoč bažinný -- HD II Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Cochlicopa nitens oblovka velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Měkkýši Pisidium pseudosphaerium hrachovka okružankovitá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Orthonama vittata píďalka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 259 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.