Břehyňský rybník

Novozámecký and Břehyňský fishponds

RS03.02
Localisation: 50.578217N 14.716781E
Area: 562.140 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: NNR
Altitude: 272 - 322 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9.508 ha 1.69 1.97
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0.045 ha 0.01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.043 ha 0.01 2
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4.342 ha 0.77 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.002 ha -- 1
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.445 ha 0.08 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 75.153 ha 13.37 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.954 ha 0.35 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 17.344 ha 3.09 2.47
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.016 ha 0.36 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.001 ha 1.42 2.73
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.413 ha 0.07 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 3.858 ha 0.69 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 152.425 ha 27.12 2.07
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.957 ha 1.59 3.34
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus betuleti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Pertusaria corallina -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Candelariella reflexa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia arbuscula -- -- -- -- -- 2012
Lišejníky Cladonia polydactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia ramulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia rangiformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia uncialis -- -- -- -- -- 2012
Lišejníky Cladonia verticillata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Aphodius borealis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex viridula -- -- -- -- -- 2015
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 242 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.