Břehyňský rybník

Novozámecký and Břehyňský fishponds

RS03.02
Localisation: 50.578217N 14.716781E
Area: 562.140 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 272 - 322 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.570 ha 1.88 2.2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11.106 ha 1.98 2.37
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 32.094 ha 5.71 2.43
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.316 ha 0.06 2.5
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 131.807 ha 23.45 2.55
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.295 ha 0.94 3.34
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 32.399 ha 5.76 3.63
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.114 ha 0.38 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.754 ha 0.49 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 7.515 ha 1.34 4
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0.065 ha 0.01 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.107 ha 0.02 4
First 1 2 Showing: 15 - 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus betuleti polník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Motýli Tyria jacobaeae přástevník starčkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Saturnia pavonia martináč habrový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Rhagades pruni zelenáček trnkový -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Phyllodesma ilicifolia bourovec borůvkový -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Motýli Odontosia carmelita hřbetozubec mniší -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 308 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.