Břehyňský rybník

Novozámecký and Břehyňský fishponds

RS03.02
Localisation: 50.578217N 14.716781E
Area: 562.140 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 272 - 322 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.570 ha 1.88 2.2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 122.667 ha 21.82 1.89
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 24.018 ha 4.27 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 7.515 ha 1.34 4
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 16.912 ha 3.01 1.06
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.146 ha 0.03 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.866 ha 0.15 1.86
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 32.094 ha 5.71 2.43
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.754 ha 0.49 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.295 ha 0.94 3.34
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 7.172 ha 1.28 1.64
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.025 ha 0.18 2.03
First 1 2 Showing: 15 - 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia rangiformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Pluteus phlebophorus štítovka lemovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Houby Cortinarius cinnamomeoluteus pavučinec skořicově žlutý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Houby Pholiota squarrosoides šupinovka ježatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Houby Phlebia centrifuga žilnatka bledá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Savci Ovis aries musimon muflon -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2012
Houby Cortinarius tubarius pavučinec mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Houby Galerina jaapii čepičatka mokřadní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Ptáci Panurus biarmicus sýkořice vousatá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2012
Houby Helvella macropus chřapáč pýřitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 301 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.