Slanisko u Nesytu

Lednice fishponds

RS04.03
Localisation: 48.775922N 16.700599E
Area: 13.775 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: salt marsh
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 173 - 184 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

V současné době nejvýznamnější slanisko v ČR. Nyní chráněno jako součást NPR Lednické rybníky. Halofilní a subhalofilní trávníky na nepropustných jílovitých usazeninách obsahujících značné množství solí, podél pobřeží Nesytu rákosina. V posledních desetiletích patrné odsolování. Lokalita se pravidelně seče, reintrodukční pokusy byly neuspěšné. Význačné halobiontní druhy bezobratlých.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.489 ha 54.37 1
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 4.040 ha 29.33 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Lasioglossum discum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Pavouci Metopobactrus ascitus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Phyllotreta procera -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Podagrica menetriesi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Pseudorchestes pratensis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Brouci Silis ruficollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Trichosirocalus thalhammeri -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Tychius kulzeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Pavouci Marpissa nivoyi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Pavouci Tmarus stellio -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Pavouci Haplodrassus minor -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Pavouci Clubiona juvenis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Pavouci Cheiracanthium punctorium -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Pavouci Argenna patula -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 169 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.