Chomoutovské jezero

Litovelské Pomoraví

RS05.02
Localisation: 49.654365N 17.237818E
Area: 126.386 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 220 - 221 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Pískovna s bohatě členitým pobřežím a třemi ostrovy. Na lokalitě probíhá rostlinná sukcese po ukončení těžby písku. Vyloučením rekreace (provozován sportovní rybolov a v omezené míře jachting) se postupně stává dobrým vodním a mokřadním biotopem pro již dnes bohatou avifaunu. Důležitý tahový koridor v blízkosti řeky Moravy.

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2019
Měkkýši Dreissena polymorpha slávička mnohotvárná -- -- -- BL3 2019
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2019
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Rhus hirta škumpa orobincová -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2019
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 201 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.