Chomoutovské jezero

Litovelské Pomoraví

RS05.02
Localisation: 49.654365N 17.237818E
Area: 126.386 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 220 - 221 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Pískovna s bohatě členitým pobřežím a třemi ostrovy. Na lokalitě probíhá rostlinná sukcese po ukončení těžby písku. Vyloučením rekreace (provozován sportovní rybolov a v omezené míře jachting) se postupně stává dobrým vodním a mokřadním biotopem pro již dnes bohatou avifaunu. Důležitý tahový koridor v blízkosti řeky Moravy.

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Microcarbo pygmaeus kormorán malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2013
Ptáci Podiceps auritus potápka žlutorohá -- BD I -- -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2017
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2021
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Dreissena polymorpha slávička mnohotvárná -- -- -- BL3 2019
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 201 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.