Chomoutovské jezero

Litovelské Pomoraví

RS05.02
Localisation: 49.654365N 17.237818E
Area: 126.386 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Altitude: 220 - 221 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Pískovna s bohatě členitým pobřežím a třemi ostrovy. Na lokalitě probíhá rostlinná sukcese po ukončení těžby písku. Vyloučením rekreace (provozován sportovní rybolov a v omezené míře jachting) se postupně stává dobrým vodním a mokřadním biotopem pro již dnes bohatou avifaunu. Důležitý tahový koridor v blízkosti řeky Moravy.

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Clanga pomarina orel křiklavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2013
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Buteo rufinus káně bělochvostá -- BD I -- -- 2013
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2013
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2014
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 201 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.