Polanská niva

Poodří

RS06.02
Localisation: 49.752091N 18.162635E
Area: 914.951 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NR
Altitude: 225 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Výrazně meandrující tok řeky Odry s pestrou mozaikou lesních, mokřadních a vodních (částečně i lučních) biocenóz levého břehu s největší rybniční soustavou v celém Poodří (Jistebnické rybníky). Téměř jedna třetina území je součástí NPR Polanská niva. Nejzachovalejší z celé rybniční soustavy je střední část (rybníky Bezruč, Křivý, Oderský, Prosňák a další). Na SZ okraji rybníka Bezruč mokřad Geisel (rozsáhlá rákosina s ostřicovými loukami). Území je součástí nadregionálního biocentra Oderská niva. Vegetace – as. Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum, Salicetum triandrae, Salicetum albae, Trapetum natantis, Batrachietum rionii, Hottonietum palustris, Scirpetum radicantis, Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae, Caricetum ripariae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.124 ha 0.45 1.54
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.194 ha 0.02 2.8
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.726 ha 0.19 2.96
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.883 ha 0.42 1.1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 21.066 ha 2.3 1.63
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 102.816 ha 11.24 2.68
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.035 ha -- 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9.170 ha 1 1.36
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 109.518 ha 11.97 2.48
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 13.671 ha 1.49 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 29.528 ha 3.23 1.71
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.847 ha 0.09 1.76
M1.4 Říční rákosiny -- -- 6.965 ha 0.76 1.87
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.216 ha 0.02 1.15
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.617 ha 0.61 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2018
Cévnaté rostliny Aethusa cynapioides tetlucha kozí pysk vznešená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Agrilus auricollis polník jilmový -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Agrilus guerini polník Guérinův -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Agrilus pratensis polník luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ryby a mihule Alburnoides bipunctatus ouklejka pruhovaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Houby Aleuria aurantia mísenka oranžová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Alisma gramineum žabník trávolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 341 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.