Polanská niva

Poodří

RS06.02
Localisation: 49.752091N 18.162635E
Area: 914.951 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NR
Altitude: 225 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Výrazně meandrující tok řeky Odry s pestrou mozaikou lesních, mokřadních a vodních (částečně i lučních) biocenóz levého břehu s největší rybniční soustavou v celém Poodří (Jistebnické rybníky). Téměř jedna třetina území je součástí NPR Polanská niva. Nejzachovalejší z celé rybniční soustavy je střední část (rybníky Bezruč, Křivý, Oderský, Prosňák a další). Na SZ okraji rybníka Bezruč mokřad Geisel (rozsáhlá rákosina s ostřicovými loukami). Území je součástí nadregionálního biocentra Oderská niva. Vegetace – as. Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum, Salicetum triandrae, Salicetum albae, Trapetum natantis, Batrachietum rionii, Hottonietum palustris, Scirpetum radicantis, Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae, Caricetum ripariae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.124 ha 0.45 1.54
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.194 ha 0.02 2.8
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.726 ha 0.19 2.96
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.883 ha 0.42 1.1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 21.066 ha 2.3 1.63
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 102.816 ha 11.24 2.68
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.035 ha -- 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9.170 ha 1 1.36
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 109.518 ha 11.97 2.48
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 13.671 ha 1.49 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 29.528 ha 3.23 1.71
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.847 ha 0.09 1.76
M1.4 Říční rákosiny -- -- 6.965 ha 0.76 1.87
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.216 ha 0.02 1.15
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.617 ha 0.61 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Negastrius pulchellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Negastrius sabulicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Orchesia fusiformis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Trachys troglodytes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Trachys scrobiculatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Paraphotistus nigricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Philonthus fumarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Scaphisoma subalpinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Dyschiriodes nitidus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Cassida leucanthemi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 336 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.