Kotvice

Poodří

RS06.04
Localisation: 49.703015N 18.076064E
Area: 287.000 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 230 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Podstatnou část území představuje PR Kotvice na pravém břehu Odry, s vodní květenou, hnízdišti vzácného ptactva i výskytem ohrožených druhů hub (hřib královský). Součástí území jsou i přilehlé mokřadní louky s lučními tůněmi a návrh PP Černé jezero v loukách levého břehu řeky. Rostlinná společenstva zastoupena především asociacemi Pruno-Fraxinetum, Querco-Ulmetum, dále porosty Salicetum albae, Salvinio-Spirodelletum, Trapetum natantis, Potametum trichoidis, Hottonietum palustris, Utricularietum australis, Sagittario-Sparganietum emersi, Potametum obtusifolii, Phragmitetum commnis, Typhetum angustifoliae, Typhetum latifoliae, Caricetum ripariae, Scirpo-Cirsietum cani.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.683 ha 1.63 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.052 ha 0.37 3.08
First 1 2 Showing: 15 - 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Lixus vilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Zyras lugens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Orchesia blandula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Pelecotoma fennica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Scaphisoma boreale -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Trachys scrobiculatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Tetartopeus rufonitidus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Stenus formicetorum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Stenolophus discophorus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Sepedophilus constans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Scaphisoma subalpinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Scaphisoma balcanicum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 309 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.