Pančavská a Labská louka

Krkonoše Mountains mires

RS07.01
Localisation: 50.766811N 15.541151E
Area: 128.813 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1150 - 1390 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Subarktické vrcholové rašeliniště, prameniště Labe a Pančavy. Součást 1. zóny Krkonošského národního parku.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin 8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) 0.007 ha 0.01 2
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.054 ha 0.04 1
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.000 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.224 ha 0.17 2
A7 Kosodřevina 4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 19.786 ha 15.36 1.38
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 15.750 ha 12.23 1.02
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.377 ha 5.73 1.62
A3 Sněhová vyležiska 6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 0.052 ha 0.04 1
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 3.653 ha 2.84 1.08
R1.5 Subalpínská prameniště -- -- 0.000 ha -- 1
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) 4080 Subarktické vrbové křoviny 0.124 ha 0.1 1
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.722 ha 0.56 1.31
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.176 ha 0.14 1
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8.490 ha 6.59 1.84
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.545 ha 0.42 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Moerckia flotoviana -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Mechorosty Plagiothecium denticulatum var. obtusifolium -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Phleum rhaeticum bojínek alpský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Hieracium piloselliflorum chlupáček dlouhokvětý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Hieracium glomeratum chlupáček klubkatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Hieracium iseranum chlupáček pojizerský -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 119 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.