Úpské rašeliniště

Krkonoše Mountains mires

RS07.02
Localisation: 50.736167N 15.704634E
Area: 80.943 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1250 - 1400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Subarktické vrcholové rašeliniště, prameniště Úpy a Bílého Labe. Součást 1. zóny Krkonošského národního parku.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.029 ha 0.04 2
A7 Kosodřevina 4070 Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 8.749 ha 10.81 1.09
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.008 ha 0.01 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.172 ha 2.68 1
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.072 ha 0.09 1
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 14.377 ha 17.76 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 3.842 ha 4.75 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 18.520 ha 22.88 1.02
A1.2 Zapojené alpínské trávníky 6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 31.934 ha 39.45 1.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Phleum rhaeticum bojínek alpský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Hieracium iseranum chlupáček pojizerský -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Hieracium alpinum jestřábník alpský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Hieracium fritzei jestřábník kopisťolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 90 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.