Červené blato

Třeboň peatlands

RS08.01
Localisation: 48.867322N 14.803444E
Area: 349.673 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR
Altitude: 459 - 479 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště porostlé blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi-Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V minulosti vytěžená část rašeliniště úspěšně regeneruje (Sphagnion medii, Leuco-Scheuchzerion). V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Ve starých těžebních jamách řada významných zástupců vyšších i nižších rostlin. Lokalita je ceněna především pro unikátní a mimořádnou bohatost arachno- a entomofauny, které jsou zde zastoupeny i řadou reliktních a endemických druhů a poddruhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 80.779 ha 23.1 1.05
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 43.187 ha 12.35 1.85
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 195.158 ha 55.81 1.61
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 7.640 ha 2.18 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Fellhanera bouteillei -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Lišejníky Cladonia deformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Usnea subfloridana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Usnea hirta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Arthonia spadicea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Bryoria fuscescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Calicium parvum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Calicium pinastri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Calicium trabinellum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca brunneola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca chrysocephala -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Cladonia incrassata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 116 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.