Široké blato

Třeboň peatlands

RS08.03
Localisation: 48.905818N 14.985278E
Area: 120.276 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 492 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Unikátní lesní přechodové rašeliniště, částečně v minulosti těžené, na většině plochy však s původním porostem blatky, rojovníkem bahenním a dalšími typickými zástupci rašelinné flóry. Velmi zajímavá je především entomofauna, vzhledem k poloze těsně na státní hranici však zde byl výzkum jen velmi omezený.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 25.102 ha 20.87 1
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.163 ha 0.14 3.11
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (<i>Utricularia australis</i> a <i>U. vulgaris</i>) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.030 ha 0.02 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.031 ha 0.03 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.053 ha 0.04 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.678 ha 2.23 1.01
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 35.769 ha 29.74 1.24
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12.092 ha 10.05 2.64
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9.176 ha 7.63 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.808 ha 0.67 3.93
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.454 ha 0.38 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.097 ha 0.08 3.18
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.361 ha 0.3 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus tristis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cryptocephalus quadripustulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Ostoma ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Neocrepidodera brevicollis -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Brouci Monochamus saltuarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Melanophila cyanea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Cryptocephalus parvulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Chrysobothris igniventris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Anastrangalia reyi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Buprestis octoguttata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.