Žofinka

Třeboň peatlands

RS08.04
Localisation: 48.826395N 14.880583E
Area: 277.311 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, NNR
Altitude: 470 - 475 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště prakticky neovlivněné těžbou rašeliny v minulosti. Blatkové bory Pino rotundatae - Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi - Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Významná entomologická lokalita s výskytem mnoha endemických a reliktních druhů či poddruhů hmyzu. Lokalita byla postižena rozsáhlým polomem, který však neměl výraznější negativní dopady na přírodní hodnoty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 86.599 ha 31.23 1.78
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.506 ha 0.9 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.548 ha 0.2 1.86
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.050 ha 0.02 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.365 ha 0.49 1.58
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.842 ha 2.11 3.86
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.012 ha -- 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 122.003 ha 44 1.55
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12.335 ha 4.45 1.66
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.126 ha 1.49 3.93

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2010
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Leucodonta bicoloria hřbetozubec dvoubarvý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Calliteara abietis štětconoš smrkový -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Buprestis haemorrhoidalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Drymonia ruficornis hřbetozubec dubový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Eupithecia gelidata píďalička rojovníková -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Falcaria lacertinaria srpokřídlec březový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Furcula bicuspis hranostajník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Hepialus hecta hrotnokřídlec lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Hypenodes humidalis můřička rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Lasiocampa trifolii bourovec jetelový -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Anisotoma axillaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 96 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.