Žofinka

Třeboň peatlands

RS08.04
Localisation: 48.826395N 14.880583E
Area: 277.311 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, NNR
Altitude: 470 - 475 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé lesní pánevní rašeliniště prakticky neovlivněné těžbou rašeliny v minulosti. Blatkové bory Pino rotundatae - Sphagnetum, s charakteristickou zonací přes rašelinné bory Vaccinio uliginosi - Pinetum k obvodovým podmáčeným smrčinám. V podrostu blatkových a rašelinných borů souvislé bohaté porosty rojovníku bahenního. Významná entomologická lokalita s výskytem mnoha endemických a reliktních druhů či poddruhů hmyzu. Lokalita byla postižena rozsáhlým polomem, který však neměl výraznější negativní dopady na přírodní hodnoty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 86.599 ha 31.23 1.78
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.506 ha 0.9 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.548 ha 0.2 1.86
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.050 ha 0.02 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.365 ha 0.49 1.58
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.842 ha 2.11 3.86
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.012 ha -- 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 122.003 ha 44 1.55
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12.335 ha 4.45 1.66
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.126 ha 1.49 3.93

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Calypogeia sphagnicola kryjnice rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Flammulaster limulatus kržatka šikmá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Savci Alces alces los evropský Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Motýli Saturnia pavonia martináč habrový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Hypenodes humidalis můřička rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Houby Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Protolampra sobrina osenice šedonachová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 30 - 45 of 96 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.