Azant – Nejdecké louky

Floodplain of lower Dyje River

RS09.01
Localisation: 48.81448N 16.782055E
Area: 533.220 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 156 - 160 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zachovalá část dyjské nivy se střídáním lesních porostů, zbytků nivních luk a starých ramen včetně odříznutého koryta Dyje. Botanicky a hydrobiologicky cenné tůně a lužní louky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 8.156 ha 1.53 1.99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.308 ha 0.06 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 36.231 ha 6.79 3.01
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.146 ha 1.15 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.163 ha 0.03 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.661 ha 1.62 3.69
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.753 ha 0.14 3.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.867 ha 0.91 1.55
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 268.219 ha 50.3 2.06
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.552 ha 0.29 3.37

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acupalpus luteatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Trichoferus pallidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Microrhagus emyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Nalanda fulgidicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Onthophagus illyricus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 208 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.