Azant – Nejdecké louky

Floodplain of lower Dyje River

RS09.01
Localisation: 48.81448N 16.782055E
Area: 533.220 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 156 - 160 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zachovalá část dyjské nivy se střídáním lesních porostů, zbytků nivních luk a starých ramen včetně odříznutého koryta Dyje. Botanicky a hydrobiologicky cenné tůně a lužní louky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.163 ha 0.03 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.867 ha 0.91 1.55
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.552 ha 0.29 3.37
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 36.231 ha 6.79 3.01
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.308 ha 0.06 1
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 8.156 ha 1.53 1.99
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.146 ha 1.15 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.661 ha 1.62 3.69
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 268.219 ha 50.3 2.06
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0.753 ha 0.14 3.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acupalpus luteatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Trichoferus pallidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Microrhagus emyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Nalanda fulgidicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Onthophagus illyricus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 208 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.