Lubeš

Floodplain of lower Dyje River

RS09.10
Localisation: 48.786425N 16.858082E
Area: 107.569 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI
Altitude: 154 - 158 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Typická flóra a fauna vyzrálého lužního lesa a starých ramen.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 1.878 ha 1.75 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.037 ha 0.03 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.070 ha 0.07 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.056 ha 6.56 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.014 ha 0.01 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.153 ha 0.14 2.24
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 79.405 ha 73.82 1.98
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.407 ha 1.31 3.16

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Ptinus schlerethi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Hypulus quercinus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Clemmus troglodytes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Teredus cylindricus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 61 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.