Pastvisko

Floodplain of lower Dyje River

RS09.12
Localisation: 48.812886N 16.797853E
Area: 62.391 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 156 - 158 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřadní bylinné společenstvo, významné hnízdiště řady ptačích druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 0.045 ha 0.07 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.743 ha 6 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.112 ha 21.02 2.11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.192 ha 25.95 1.11
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.719 ha 4.36 2.89
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.973 ha 6.37 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Melandrya barbata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Melanotus crassicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Microrhagus emyi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Rhopalocerus rondanii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Osphya bipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 183 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.