Sekulská Morava

Floodplain of lower Dyje River

RS09.14
Localisation: 48.625694N 16.952327E
Area: 20.789 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 150 - 150 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Typická ukázka jak tvrdého (dub, jasan, jilm), tak měkkého (vrba, topol) luhu u soutoku Moravy a Dyje, s odříznutým meandrem původního toku Moravy. Vegetace: Lemnion minoris, na obnaženém dně Bidention tripartiti, v okolí ramene Phragmition communis a zbytky měkkého luhu Salicion albae, ostřicové porosty sv. Caricion gracilis. Lokalita byla v posledních desetiletích ochuzena o řadu významných druhů (voďanka žabí, stulík žlutý, leknín bílý), z dříve silné populace kotvice plovoucí byli v roce 1994 pozorováni poslední tři sterilní jedinci. Příčinou takových změn ve skladbě vegetace je zřejmě degradace stanoviště způsobená dlouhodobou absencí záplav.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.608 ha 2.92 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.480 ha 11.93 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.487 ha 11.96 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 15.214 ha 73.18 2.15

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Eustrophus dermestoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ennearthron palmi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Dircaea australis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Agonum viridicupreum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Trichoferus pallidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Triplax collaris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Camptorhinus statua -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Brachygonus megerlei -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ampedus cardinalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Rhizophagus parallelocollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Leucojum aestivum bledule letní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 65 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.