Dolní zdrž Nové Mlýny

Floodplain of lower Dyje River

RS09.16
Localisation: 48.881328N 16.687351E
Area: 1 519.261 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reservoir
The degree of protection: NR
Altitude: 158 - 175 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nádrž napuštěna v roce 1989. Průměrná hloubka činí okolo 5 m, souvislá vodní hladina bez ostrůvků. Ponecháno 20 vzrostlých stromů – v současné době zbývají poslední 3 a torza několika dalších. Na těchto stromech kolonie kormorána velkého. Význačné shromaždiště a zimoviště vodních ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.058 ha -- 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.591 ha 0.1 2.36
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.327 ha 0.02 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.184 ha 0.34 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.308 ha 0.15 3.32

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2011
Brouci Lachnaia sexpunctata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Brouci Tychius subsulcatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Hydroprogne caspia rybák velkozobý -- BD I -- -- 2011
Brouci Pheletes quercus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Pedostrangalia revestita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Osphya bipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Mesotrichapion punctirostre -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Longitarsus medvedevi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Microhoria unicolor -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Labidostomis lucida axillaris -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Brouci Cryptocephalus schaefferi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2011
Brouci Anthaxia fulgurans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 143 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.