Dolní zdrž Nové Mlýny

Floodplain of lower Dyje River

RS09.16
Localisation: 48.881328N 16.687351E
Area: 1 519.261 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reservoir
The degree of protection: NR
Altitude: 158 - 175 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nádrž napuštěna v roce 1989. Průměrná hloubka činí okolo 5 m, souvislá vodní hladina bez ostrůvků. Ponecháno 20 vzrostlých stromů – v současné době zbývají poslední 3 a torza několika dalších. Na těchto stromech kolonie kormorána velkého. Význačné shromaždiště a zimoviště vodních ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.058 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.327 ha 0.02 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.308 ha 0.15 3.32
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.184 ha 0.34 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.591 ha 0.1 2.36

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Poecilus sericeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Microcarbo pygmaeus kormorán malý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Merops apiaster vlha pestrá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 45 - 60 of 143 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.