Mokřady Liběchovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.01
Localisation: 50.479296N 14.485442E
Area: 150.608 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 182 - 333 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.248 ha 0.16 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.862 ha 0.57 2.54
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.551 ha 0.37 2.28
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.001 ha -- 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.766 ha 1.84 2.44
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.727 ha 2.47 3.27
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15.080 ha 10.01 3.41
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 70.401 ha 46.74 2.18
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.600 ha 0.4 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.383 ha 0.25 1.19
First 1 2 Showing: 15 - 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Netopýři Plecotus auritus netopýr ušatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2019
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2016
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 122 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.