Mokřady Pšovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.02
Localisation: 50.417799N 14.578421E
Area: 210.434 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 175 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.446 ha 4.01 2.55
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.019 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.718 ha 1.29 2.56
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.020 ha 0.01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 21.252 ha 10.1 2.43
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6.826 ha 3.24 2.18
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.771 ha 0.84 3.46
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.626 ha 0.77 1.85
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 17.966 ha 8.54 1.92
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.054 ha 3.83 1.97
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.312 ha 0.15 2.37
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.016 ha 0.01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.393 ha 6.36 1.6
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.649 ha 0.78 2.57
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.194 ha 1.04 1.87
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2017
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2018
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Habroloma geranii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 229 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.