Mokřady Pšovky

Liběchovka and Pšovka Brooks

RS10.02
Localisation: 50.417799N 14.578421E
Area: 210.434 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Altitude: 175 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 17.966 ha 8.54 1.92
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.194 ha 1.04 1.87
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.312 ha 0.15 2.37
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.016 ha 0.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.054 ha 3.83 1.97
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.907 ha 2.81 3.93
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 21.252 ha 10.1 2.43
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.771 ha 0.84 3.46
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 3.499 ha 1.66 1.08
M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 0.578 ha 0.27 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 51.335 ha 24.39 2.25
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.693 ha 0.33 1.46
First 1 2 Showing: 15 - 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2018
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2017
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 239 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.