Rolava

Krušnohorské Mountains mires

RS12.01
Localisation: 50.377802N 12.609316E
Area: 3 374.930 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 789 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.028 ha 0.12 4
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.021 ha -- 1
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 36.652 ha 1.09 1.09
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 203.728 ha 6.04 1.52
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 247.937 ha 7.35 2.21
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.605 ha 0.05 1.95
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.394 ha 0.01 2.01
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.114 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.126 ha -- 3.66
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.805 ha 0.32 1.47
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 29.807 ha 0.88 1.11
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 96.815 ha 2.87 1.3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1 470.600 ha 43.57 2.07
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 174.450 ha 5.17 1.27
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 359.315 ha 10.65 1.59
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Cephalozia loitlesbergeri křepenka Loitlesbergerova -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Cephalozia pleniceps křepenka hlavatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Cephalozia macrostachya křepenka rašelinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Cephalozia catenulata křepenka řetízkovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Stejnokřídlí Macrosteles fieberi křísek Fieberův -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Stejnokřídlí Jassargus sursumflexus křísek bezkolencový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Stejnokřídlí Ophiola russeola křísek rusý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Sorhoanus xanthoneurus křísek suchopýrový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Cicadula saturata křísek sytý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Houby Cantharellus aurora liška žlutavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ploštice Nabis ericetorum lovčice vřesovištní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 60 - 75 of 191 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.