Kovářská

Krušnohorské Mountains mires

RS12.03
Localisation: 50.409812N 13.031676E
Area: 581.904 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 852 - 1100 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11.241 ha 1.93 3.42
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.020 ha -- 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 12.194 ha 2.1 2.05
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 183.172 ha 31.48 3.15
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.164 ha 0.03 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.552 ha 0.09 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.186 ha 0.03 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 74.477 ha 12.8 3.22
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.038 ha 0.01 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 24.628 ha 4.23 2.53
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.200 ha 0.03 2.28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.300 ha 1.08 3.41

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus problematicus -- Ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Denticollis rubens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2008
Ptáci Phylloscopus trochiloides budníček zelený -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Gentianella amarella hořeček nahořklý Silně ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Gentianella amarella subsp. amarella hořeček nahořklý pravý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Pyrola rotundifolia hruštička okrouhlolistá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Moneses uniflora jednokvítek velekvětý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 51 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.