Kovářská

Krušnohorské Mountains mires

RS12.03
Localisation: 50.409812N 13.031676E
Area: 581.904 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 852 - 1100 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11.241 ha 1.93 3.42
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.020 ha -- 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 12.194 ha 2.1 2.05
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 183.172 ha 31.48 3.15
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.164 ha 0.03 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.552 ha 0.09 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.186 ha 0.03 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 74.477 ha 12.8 3.22
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.038 ha 0.01 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 24.628 ha 4.23 2.53
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.200 ha 0.03 2.28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.300 ha 1.08 3.41

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Anthophagus alpestris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Olophrum piceum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Atheta arctica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Stenus nitidiusculus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Quedius boopoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Proteinus crenulatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Oxypoda procerula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Schistoglossa curtipennis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Liogluta micans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Eusphalerum tenenbaumi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Eusphalerum alpinum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Encephalus complicans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Denticollis rubens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Lesteva monticola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 89 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.