Cínovec

Krušnohorské Mountains mires

RS12.05
Localisation: 50.676336N 13.636417E
Area: 323.542 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
The degree of protection: NR
Altitude: 716 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 20.506 ha 6.34 2.06
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1.119 ha 0.35 3.87
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.578 ha 2.34 2.11
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.391 ha 0.12 3.52
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.156 ha 0.05 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.055 ha 0.02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.077 ha 0.02 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.308 ha 0.1 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.350 ha 0.42 1.98
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.054 ha 0.33 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 5.986 ha 1.85 3.51
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 53.781 ha 16.62 2.38
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.930 ha 3.07 1.77
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 27.461 ha 8.49 1.96
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.732 ha 0.23 3
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Andrena apicata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Blanokřídlí Pemphredon montana -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2004
Blanokřídlí Megachile lapponica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Blanokřídlí Andrena clarkella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Blanokřídlí Nomada leucophthalma -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Blanokřídlí Passaloecus borealis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Blanokřídlí Passaloecus brevilabris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Blanokřídlí Passaloecus eremita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Blanokřídlí Rhopalum clavipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Blanokřídlí Euodynerus notatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Blanokřídlí Vespula austriaca -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Brouci Auletobius sanguisorbae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Brouci Carabus problematicus problematicus -- Ohrožený -- -- -- 2004
Brouci Conopalpus testaceus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 120 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.