Novodomské rašeliniště

Krušnohorské Mountains mires

RS12.06
Localisation: 50.551059N 13.266084E
Area: 466.966 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NNR
Altitude: 789 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště se starým, dnes zarostlým odvodňovacím systémem a regenerujícími, dříve roztěženými okrajovými plochami. Střední část porůstá kompaktní porost borovice blatky. Okrajové části přecházejí v smrkový porost s vtroušeným javorem klenem a břízou, místy i bukem. V rezervaci je živá tůňka o rozloze asi 1 ha, pokrytá vrstvou rašeliníku.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.583 ha 0.12 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.276 ha 0.49 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 51.751 ha 11.08 2.01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.289 ha 3.27 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 11.264 ha 2.41 1.12
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 134.680 ha 28.84 1.59
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 3.237 ha 0.69 1.12
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 181.665 ha 38.9 1.43

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Tayloria tenuis mrvenka štíhlá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.