Novodomské rašeliniště

Krušnohorské Mountains mires

RS12.06
Localisation: 50.551059N 13.266084E
Area: 466.966 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR, SPA
Altitude: 789 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště se starým, dnes zarostlým odvodňovacím systémem a regenerujícími, dříve roztěženými okrajovými plochami. Střední část porůstá kompaktní porost borovice blatky. Okrajové části přecházejí v smrkový porost s vtroušeným javorem klenem a břízou, místy i bukem. V rezervaci je živá tůňka o rozloze asi 1 ha, pokrytá vrstvou rašeliníku.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 181.665 ha 38.9 1.43
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 134.681 ha 28.84 1.59
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 51.751 ha 11.08 2.01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.289 ha 3.27 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 11.264 ha 2.41 1.12
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 3.237 ha 0.69 1.12
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.276 ha 0.49 3
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.583 ha 0.12 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 77 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.