Na loučkách (Výsluní, Brückenwiesenmoor, Kieferheide, Keifernheide,Torfheide)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.07
Localisation: 50.479072N 13.224273E
Area: 39.827 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NM, NR
Altitude: 759 - 775 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vrchoviště o celkové rozloze 60,9 ha, PR zaujímá pouze jeho nejméně narušenou část. V jižní okrajové části (mino PR) je zvodnělé staré doloviště s významnou rašeliništní faunou, která je přítomna i v zarůstajících odvodňovacích kanálech.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 2.751 ha 6.91 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.799 ha 14.56 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12.400 ha 31.14 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.375 ha 3.45 2

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.