Polské rašeliniště (Polackenheide, Hora Sv. Šebestiana III.)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.08
Localisation: 50.530622N 13.245008E
Area: 225.307 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
Altitude: 800 - 820 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z nejméně narušených krušnohorských vrchovišť, S od Hory Sv. Šebestiána. Porost z 80% kleč, okraje smrčina, místy loučky, hojné jsou různé typy stojatých vod, na okrajích dva rašelinišťní rybníčky s charakteristickou faunou vodních brouků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 19.063 ha 8.46 2.33
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.010 ha -- 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 1.244 ha 0.55 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.003 ha -- 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.691 ha 1.19 1.35
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.778 ha 0.35 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 34.488 ha 15.31 2.04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.709 ha 2.53 2.02
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 32.791 ha 14.55 1.86
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.131 ha 0.06 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.979 ha 0.43 1.24
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 77.750 ha 34.51 1.99

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2010
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.