Polské rašeliniště (Polackenheide, Hora Sv. Šebestiana III.)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.08
Localisation: 50.530622N 13.245008E
Area: 225.307 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 800 - 820 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z nejméně narušených krušnohorských vrchovišť, S od Hory Sv. Šebestiána. Porost z 80% kleč, okraje smrčina, místy loučky, hojné jsou různé typy stojatých vod, na okrajích dva rašelinišťní rybníčky s charakteristickou faunou vodních brouků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 19.063 ha 8.46 2.33
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.010 ha -- 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 1.244 ha 0.55 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.003 ha -- 3
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.691 ha 1.19 1.35
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.778 ha 0.35 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 34.488 ha 15.31 2.04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.709 ha 2.53 2.02
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 32.790 ha 14.55 1.86
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.131 ha 0.06 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.979 ha 0.43 1.24
R3.2 Vrchoviště s klečí (<i>Pinus mugo</i>) 91D0 Rašelinný les 77.750 ha 34.51 1.99

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Argiades optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.