Na červeném blátě (Halžské rašeliniště, Horní Halže, Muthütte)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.14
Localisation: 50.425784N 13.079838E
Area: 301.329 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
Altitude: 734 - 912 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozvodnicové vrchoviště odvodňované Z do Černého potoka, SV do Hamerského potoka. Lokalita má dvě části spojené asi 100 m dlouhou a 200 m širokou šíjí. Západní část převážně s klečovým porostem, který zasahuje i do východní části, kde jsou jen zbytky odumřelé smrčiny – na holých místech dnes vřesoviště. Lokalita protkána odvodňovacími kanály.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.980 ha 0.99 4
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 50.554 ha 16.78 2.06
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 2.368 ha 0.79 3.16
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.037 ha 0.01 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 60.803 ha 20.18 3.89
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8.559 ha 2.84 1.51
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.341 ha 0.45 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.213 ha 0.73 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 34.644 ha 11.5 1.31

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bembidion lunatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Carabus problematicus -- Ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Acronicta menyanthidis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum jestřábník oranžový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.