Šebestiánské a Schreiberovo rašeliniště (Sebastiansberger Heide, Schreiberheide)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.17
Localisation: 50.520196N 13.22977E
Area: 311.288 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 811 - 852 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 5.378 ha 1.73 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.585 ha 1.47 2.13
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.910 ha 0.61 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 51.980 ha 16.7 2.05
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 17.931 ha 5.76 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.393 ha 0.13 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.432 ha 2.39 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 11.807 ha 3.79 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.063 ha 0.02 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.017 ha 0.01 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.788 ha 4.43 3.29
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.946 ha 1.27 2.96
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 86.894 ha 27.91 3.67

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2015
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Houby Amanita submembranacea muchomůrka šedoblanitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Diplomitoporus flavescens outkovka žlutavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Gymnopilus fulgens plaménka rašeliníková -- -- Nezvěstný (EX?) -- 2014
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum riparium rašeliník pobřežní -- HD V -- -- 2015
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 53 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.