Flájské rašeliniště (Rašeliniště Fláje)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.20
Localisation: 50.663477N 13.610269E
Area: 82.733 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SPA
Altitude: 767 - 886 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

ichtyologický a ornitologický význam

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.528 ha 0.64 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 15.421 ha 18.64 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.068 ha 0.08 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.342 ha 2.83 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.009 ha 0.01 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2012
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Lyrurus tetrix tetřívek obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.