U jezera (Rašeliniště u jezera, Cínovecké rašeliniště, Rašeliniště na Cínovci)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.22
Localisation: 50.716733N 13.738201E
Area: 228.741 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 788 - 891 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanický a entomologický význam

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 28.895 ha 12.63 2.75
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 74.310 ha 32.49 3.99
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14.375 ha 6.28 3.1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.440 ha 0.19 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 19.720 ha 8.62 1.17
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 8.495 ha 3.71 2.92
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.776 ha 0.34 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.