U jezera (Rašeliniště u jezera, Cínovecké rašeliniště, Rašeliniště na Cínovci)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.22
Localisation: 50.716733N 13.738201E
Area: 228.741 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 788 - 891 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanický a entomologický význam

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 8.495 ha 3.71 2.92
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.440 ha 0.19 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14.375 ha 6.28 3.1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 28.895 ha 12.63 2.75
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 74.310 ha 32.49 3.99
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.776 ha 0.34 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 19.720 ha 8.62 1.17

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2012
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.