U jezera (Rašeliniště u jezera, Cínovecké rašeliniště, Rašeliniště na Cínovci)

Krušnohorské Mountains mires

RS12.22
Localisation: 50.716733N 13.738201E
Area: 228.741 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 788 - 891 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

botanický a entomologický význam

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.776 ha 0.34 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14.375 ha 6.28 3.1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.440 ha 0.19 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 8.495 ha 3.71 2.92
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 28.895 ha 12.63 2.75
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 74.310 ha 32.49 3.99
R3.2 Vrchoviště s klečí (<i>Pinus mugo</i>) 91D0 Rašelinný les 19.720 ha 8.62 1.17

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2012
First 1 2 Showing: 15 - 27 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.