Rašeliniště Jizerky

Jizera Headwaters

RS13.02
Localisation: 50.828895N 15.324174E
Area: 187.269 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 864 - 925 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Pánev říčky Jizerky a jejích přítoků s komplexem vrchovišť s jezírky, porostů kleče a podmáčených smrčin. Kolem meandrujícího toku Jizerky jsou vytvořeny štěrkopískové náplavy. Safírový potok je mineralogické naleziště evropského významu. Společenstva tříd Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.282 ha 4.96 3.29
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 50.128 ha 26.77 2.11
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 23.727 ha 12.67 1.75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.201 ha 8.12 1.34
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 7.240 ha 3.87 1.21
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 19.170 ha 10.24 1.04
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.675 ha 0.36 1.4
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.201 ha 0.11 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.987 ha 2.66 1.37
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.328 ha 0.17 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.861 ha 0.46 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Trichophorum cespitosum suchopýrek trsnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodiella inundata plavuňka zaplavovaná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. alpina jalovec obecný nízký Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Erica tetralix vřesovec čtyřřadý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 122 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.