Rašeliniště Jizerky

Jizera Headwaters

RS13.02
Localisation: 50.828895N 15.324174E
Area: 187.269 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 864 - 925 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Pánev říčky Jizerky a jejích přítoků s komplexem vrchovišť s jezírky, porostů kleče a podmáčených smrčin. Kolem meandrujícího toku Jizerky jsou vytvořeny štěrkopískové náplavy. Safírový potok je mineralogické naleziště evropského významu. Společenstva tříd Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.201 ha 0.11 1
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.328 ha 0.17 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.675 ha 0.36 1.4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.861 ha 0.46 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.987 ha 2.66 1.37
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 7.240 ha 3.87 1.21
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.282 ha 4.96 3.29
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.201 ha 8.12 1.34
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 19.170 ha 10.24 1.04
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 23.727 ha 12.67 1.75
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 50.128 ha 26.77 2.11

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Trichophorum cespitosum suchopýrek trsnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodiella inundata plavuňka zaplavovaná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. alpina jalovec obecný nízký Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Erica tetralix vřesovec čtyřřadý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 122 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.