Černá jezírka

Jizera Headwaters

RS13.03
Localisation: 50.848353N 15.304194E
Area: 138.263 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 872 - 913 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava 4 menších oddělených vrchovišť (Černé rybníky, Tetřeví louka, Velká Krásná louka, Malá Krásná louka) s porosty kleče, propojených podmáčenými smrčinami. Několik menších jezírek zarůstajících rašeliníkem, kosodřevina ostrůvkovitě na vyvýšených místech. Rašelinná společenstva sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.191 ha 5.2 1.62
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.738 ha 0.53 1.35
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.835 ha 18.69 1.61
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.127 ha 0.82 1.35
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 75.344 ha 54.49 2.69
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.217 ha 0.16 1.65
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.173 ha 0.85 1.08

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Montia hallii zdrojovka potoční Silně ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Mechorosty Dicranum majus dvouhrotec velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2010
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Sphagnum balticum rašeliník baltský -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 69 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.