Černá jezírka

Jizera Headwaters

RS13.03
Localisation: 50.848353N 15.304194E
Area: 138.263 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 872 - 913 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava 4 menších oddělených vrchovišť (Černé rybníky, Tetřeví louka, Velká Krásná louka, Malá Krásná louka) s porosty kleče, propojených podmáčenými smrčinami. Několik menších jezírek zarůstajících rašeliníkem, kosodřevina ostrůvkovitě na vyvýšených místech. Rašelinná společenstva sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.191 ha 5.2 1.62
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 75.344 ha 54.49 2.69
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.835 ha 18.69 1.61
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.127 ha 0.82 1.35
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.738 ha 0.53 1.35
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.173 ha 0.85 1.08
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.217 ha 0.16 1.65

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Strangospora moriformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Strangospora pinicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Chaenotheca brunneola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Myllaena kraatzi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Patrobus assimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Philonthus nigrita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 61 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.