Rybí loučky

Jizera Headwaters

RS13.04
Localisation: 50.846999N 15.341876E
Area: 44.125 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 832 - 900 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Několik menších živých rašelinišť s porosty kleče, které přecházejí v rašelinné a podmáčené smrčiny. Starší porosty odumřelé vlivem imisí i vysoké hladiny podzemní vody. Rašelinná rostlinná společenstva sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Cardamino-Montion, Pinion mughi, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.197 ha 20.84 2.72
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.142 ha 0.32 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.727 ha 12.98 1.14
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 16.358 ha 37.07 1.73

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2008
Dvoukřídlí Spazigaster ambulans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. alpina jalovec obecný nízký Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Sorbus aria jeřáb muk -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.