Rybí loučky

Jizera Headwaters

RS13.04
Localisation: 50.846999N 15.341876E
Area: 44.125 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 832 - 900 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Několik menších živých rašelinišť s porosty kleče, které přecházejí v rašelinné a podmáčené smrčiny. Starší porosty odumřelé vlivem imisí i vysoké hladiny podzemní vody. Rašelinná rostlinná společenstva sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Cardamino-Montion, Pinion mughi, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.197 ha 20.84 2.72
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.142 ha 0.32 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.727 ha 12.98 1.14
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 16.358 ha 37.07 1.73

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Anthophagus alpestris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Solenostoma confertissimum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Sericus subaeneus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Patrobus assimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hygronoma dimidiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Coraebus elatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 57 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.