Rybí loučky

Jizera Headwaters

RS13.04
Localisation: 50.846999N 15.341876E
Area: 44.125 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 832 - 900 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Několik menších živých rašelinišť s porosty kleče, které přecházejí v rašelinné a podmáčené smrčiny. Starší porosty odumřelé vlivem imisí i vysoké hladiny podzemní vody. Rašelinná rostlinná společenstva sv. Caricion fuscae, Caricion rostratae, Cardamino-Montion, Pinion mughi, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.197 ha 20.84 2.72
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 16.358 ha 37.07 1.73
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.727 ha 12.98 1.14
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.142 ha 0.32 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Anthophagus alpestris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Tachyporus transversalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Sericus subaeneus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Patrobus assimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hygronoma dimidiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Coraebus elatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 38 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.