Na čihadle

Jizera Headwaters

RS13.05
Localisation: 50.832183N 15.22962E
Area: 14.632 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 972 - 1000 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedno z nejznámějších a nejpřístupnějších vrchovišť v Jizerských horách s mnoha tůňkami a porosty zakrslých smrků na sušších místech. Téměř chybí kosodřevina. Nejbližší okolí, tvořené v nedávné minulosti smrkovými porosty s hluboce zavětvenými korunami, je v současné době díky imisím odlesněno. Evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Rašelinné fytocenózy sv. Leuco-Scheuchzerion palustris, Rhynchosporion albae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.040 ha 0.28 4
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.441 ha 3.02 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.377 ha 9.41 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.001 ha 13.68 1.9

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2018
Lišejníky Bryoria fuscescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 73 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.